درج شکایات

مشتریان عزیز میتوانند در صورت شکایت با شماره ۰۲۱۶۶۹۶۷۳۶۰ و یا ۰۹۱۲۸۹۸۲۶۲۰ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی شود. همچنین می توانید از طریق مراجعه حضوری پیگیر شکایت خود باشید.